Parasetamolia käytetään paljon kivun ja kuumeen hoidossa, koska sitä pidetään turvallisempana kuin esimerkiksi ibuprofeenia ja muita NSAID-tulehduskipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden tiedetään nostavan verenpainetta, mutta sama saattaa koskea parasetamolia, jos lääkitys on jatkuva.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa 110 verenpainepotilasta satunnaistettiin saamaan lumelääkettä tai 1 grammaa parasetamolia neljästi päivässä kahden viikon ajan. Kahden viikon tauon jälkeen potilaat vaihtoivat ryhmästä toiseen niin, että lopulta kaikki olivat saaneet parasetamolia ja lumevalmistetta.

Parasetamoli-kuurin aikana potilaiden systolinen verenpaine oli keskimäärin 4,7 mmHg korkeampi ja diastolinen verenpaine 1,6 mmHg korkeampi kuin lumevalmisteen aikana, tulokset osoittivat. Tämä havaittiin vuorokausimittauksissa sekä lääkärin vastaanotolla mitattuna.

Havaittu noin 5 mmHg:n nousu systolisessa verenpaineessa on samaa luokkaa kuin NSAID-tulehduskipulääkkeisiin liitetty vaikutus ja tarkoittaa käytännössä noin viidenneksen suurempaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin tai aivoverenkiertohäiriöihin.

Tutkijat korostavat, että tulokset koskevat suhteellisen suuria annoksia ja jatkuvaa käyttöä, joten parasetamolin lyhytaikainen käyttö esimerkiksi pääkivun hoitoon ei todennäköisesti nosta verenpainetta. Pitempiä kuureja tulisi kuitenkin harkita tarkoin etenkin verenpainepotilailla ja annokset olisi syytä pitää mahdollisimman pieninä.