Uusi EU:n eläinlääkeasetus rajoittaa eläimille kirjoitettujen mikrobilääkereseptien voimassaolon viiteen päivään. Muutos tuli voimaan 28.1.2022. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ennen muutosta kirjoitetut mikrobilääkereseptit eivät ole enää voimassa.

Kyseisten reseptien voimassaolon lyhentäminen viiteen päivään on yksi Euroopan unionin hallitun mikrobilääkkeiden käytön ja resistenssin torjunnan tehostamistoimista.

EU:n eläinlääkeasetuksen mukaan mikrobilääkkeisiin luokitellaan antibiootit, viruslääkkeet, sienilääkkeet ja alkueläinlääkkeet.

Uusi asetus koskee niin suun kautta kuin ulkoisesti annosteltavia mikrobilääkkeitä. Myös yhdistelmävalmisteet, jotka sisältävät mikrobilääkkeen lisäksi jotain muuta lääkeainetta kuuluvat uuden rajoituksen piiriin.

Huomioitavaa on, että uusi asetus koskee myös eläimille kirjoitettuja ihmislääkkeitä. Viiden päivän voimassaoloaikaa sovelletaan myös silloin kun eläimelle määrätty mikrobilääke on humaanilääke.

– Jos on epävarma, kuuluuko omalle eläimelle määrätty lääke mikrobilääkkeisiin, eläinlääkärin lisäksi asiaa voi tiedustella apteekista. Eläimille määrätään paljon muitakin lääkkeitä ja niiden reseptit ovat edelleen voimassa 12 kuukautta reseptin kirjoittamisesta, kertoo asiantuntijafarmaseutti Marjo Vainio Apteekkariliitosta.

Uusi asetus ei koske esimerkiksi punkkeja ja kirppuja vastaan käytettäviä ulkoloislääkkeitä, eikä sisäloisten häätöön tarkoitettuja valmisteita.

Lemmikkieläinten antibioottikuureilla suora vaikutus ihmisiin

Enää eläinlääkäri ei voi kirjoittaa antibioottireseptiä varalle toistuvan vaivan hoitoon. Uusi lainsäädäntö edellyttää, että eläimelle on tehtävä joko kliininen tai mikrobiologinen diagnoosi ennen mikrobilääkkeen määräämistä. Pitkien lääkekuurien kohdalla reseptin uusi voimassaoloaika tuo haasteita eläinten omistajille.

– Jos asiakas ei halua ostaa koko lääkekuuria kerralla, asia kannattaa ottaa esiin jo eläinlääkärissä. Tarvittaessa eläinlääkäri voi kirjoittaa myöhemmin uuden reseptin. Eläinlääkärit ja apteekit pyrkivät aktiivisesti informoimaan asiakkaita muuttuneesta tilanteesta, Vainio sanoo.

Kaikenlainen antibioottien käyttö lisää resistenssin riskiä. Lemmikkieläinten antibioottien käytöllä ja antibioottiresistenssillä on suora vaikutus ihmisiin, jotka elävät samassa taloudessa eläinten kanssa.

Suomessa ja Pohjoismaissa eläimille määrätään antibiootteja vähemmän kuin muualla maailmassa.